Рейтинг

Національний бізнес-рейтинг (НБР) – це міжнародна рейтингова програма, що оцінює ефективність діяльності підприємств і спрямована на визначення серед них лідерів економіки України.

 

Актуальність програми НБР

У сучасній практиці управління корпоративними фінансами важливе місце займає проблема оперативного прийняття обґрунтованих управлінських рішень, яке неможливе без незалежної і всебічної оцінки їх ефективності. Будь-яке підприємство створює не лише товари та послуги, економічні блага, а й власний імідж, який безпосередньо впливає на рівень його інвестиційної привабливості і лояльність цільової споживчої аудиторії.

Результати рейтингування становлять особливу цінність для ключових гравців ринків товарів і капіталу (інвесторів, постачальників, банків, клієнтів), оскільки, спираючись на них, вони можуть обґрунтовувати рішення в сфері інвестиційної, грошово-кредитної, бюджетної, податкової, а також в інших важливих областях ділової та соціальної активності.

 

Стратегія програми НБР

Національний бізнес-рейтинг використовує метод порівняльної оцінки діяльності компаній різних форм власності, галузей і територій. В основі рейтингу лежить узагальнена характеристика за певною ознакою, що дозволяє групувати підприємства. Національний бізнес-рейтинг використовує понад 50 критеріїв класифікації, які відображають прибутковість, ліквідність, платоспроможність, обсяг операцій, а також фінансову стабільність, надійність, імідж і т. п. Кінцевим результатом оцінки є віднесення аналізованого підприємства до тієї чи іншої групи (золото, срібло, бронза) в залежності від позиції в рейтингу (1, 2, 3, ... 50).

Діяльність НБР ґрунтується виключно на об'єктивних фінансово-економічних показниках, які знаходяться в публічному доступі. Саме тому девізом програми став афоризм "In factum veritas" («У фактах істина»). Основу методології НБР складають загальновизнані гарантовані принципи міжнародних рейтингових агентств і організацій, основними з яких є об'єктивність, прозорість і компетентність в оцінці діяльності підприємств.

 

Рейтинг дозволяє:

  • об'єктивно оцінити сукупні активи, зобов'язання, доходи і прибуток певного підприємства;
  • порівняти фінансовий стан конкуруючих підприємств;
  • отримати точне уявлення про динаміку змін за певний період часу;
  • підрахувати вартість боргових зобов'язань підприємства, його кредитних ресурсів і необхідного обсягу інвестицій;
  • прогнозувати вплив факторів макроекономічного рівня на фінансовий стан підприємства.